Dylatacja

Dylatacja
Materiał: polietylen niskiej gęstości
Grubość: standardowo 5mm
Szerokość taśmy: 100mm; 150mm (standard)
Długość: 50 lub 100 mb
Opakowanie: 1200 mb i 800 mb / worek

Pasy i taśmy dylatacyjne

W konstrukcji każdego budynku dużą rolę ogrywa dylatacja. Na budynek stale oddziałują siły zewnętrzne wynikające ze zmiany temperatur, ciśnienia, wilgotności. Mają wpływ na odkształcenia linearne oraz objętościowe, a powstające w ich skutek zmiany mogą być nieodwracalne. W celu zminimalizowania strat, wynikających z powyższego stosuje się powszechnie dylatacje . Są to przerwy konstrukcyjne, umożliwiające niezależną pracę statyczną różnym częściom budynków, a tym samym minimalizując ryzyko powstawania szkód i ich eskalację.

Szczeliny wykonywane są z reguły w miejscach, które ze względów konstrukcyjnych oraz estetycznych najlepiej się do tego celu nadają. Ich wprowadzenie pomaga zapobiec powstawaniu samoistnie pęknięć, które mogłyby osłabić konstrukcję lub ją zniszczyć. Odpowiednim miejscem na wykonanie dylatacji są podłogi. Często wykorzystuje się także inne duże powierzchnie, na które działają silne naprężenia. W zależności od miejsca wykonania szczelin może zachodzić konieczność ich wypełnienia. Jest to zasadne wszędzie tak, gdzie istnieje ryzyko przedostawania się wilgoci lub wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie krawędzi szczelin przed uszkodzeniem mechanicznym.

Powszechnie stosowanym rozwiązaniem są pasy dylatacyjne, które służą głównie do przygotowanie elastycznych dylatacji brzegowych w przypadku układania podłóg wielowarstwowych (in. podłóg pływających). W zależności od grubości warstwy stosuje się pasy odmiennej szerokości. Ponadto pasy mogą służyć jako wypełnienie szczelin w budynkach, tunelach, przejściach podziemnych, mostach i drogach. Materiału tego używa się w konstrukcjach tradycyjnych murowanych, drewnianych oraz szkieletowych.

Zastosowanie pasów dylatacyjnych oraz folii budowlanych pozwala stworzyć kompletny system izolacyjno-ochronny posadzki. Pozbawienie posadzki tych elementów uniemożliwia przemieszczanie się po płycie grzewczej, a w najgorszym razie może doprowadzić do jej zniszczenia. Odpowiednie izolowanie stykających się elementów gwarantuje dłuższy okres ich użytkowania. 

 

Zamów katalog w wersji papierowej

Zobacz katalog online

Pliki do ściągnięcia