Dylatacja

Dylatacja
Materiał: polietylen niskiej gęstości
Grubość: standardowo 5mm
Szerokość taśmy: 100mm; 150mm (standard)
Długość: 50 lub 100 mb
Opakowanie: 1200 mb i 800 mb / worek

W konstrukcji każdego budynku dużą rolę odgrywa dylatacja. Na budynek stale oddziałują siły zewnętrzne wynikające ze zmiany temperatur, ciśnienia, wilgotności. Mają wpływ na odkształcenia linearne oraz objętościowe, a powstające w ich skutek zmiany mogą być nieodwracalne. W celu zminimalizowania strat, wynikających z powyższego stosuje się powszechnie dylatacje . Są to przerwy konstrukcyjne, umożliwiające niezależną pracę statyczną różnym częściom budynków, a tym samym minimalizując ryzyko powstawania szkód i ich eskalację. Dzięki tym szczelinom wydzielone elementy samodzielnie przenoszą obciążenia, odkształcenia oraz przemieszenia. Stanowią istotny element projektów budowlanych i powinny przechodzić przez całą szerokość oraz wysokość obiektu (od fundamentu po dach).

Szczeliny wykonywane są z reguły w miejscach, które ze względów konstrukcyjnych oraz estetycznych najlepiej się do tego celu nadają. Ich wprowadzenie pomaga zapobiec powstawaniu samoistnie pęknięć, które mogłyby osłabić konstrukcję lub ją zniszczyć. Odpowiednim miejscem na wykonanie dylatacji są podłogi. Często wykorzystuje się także inne duże powierzchnie, na które działają silne naprężenia. W zależności od miejsca wykonania szczelin może zachodzić konieczność ich wypełnienia. Jest to zasadne wszędzie tak, gdzie istnieje ryzyko przedostawania się wilgoci lub wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie krawędzi szczelin przed uszkodzeniem mechanicznym.

Najpopularniejsze rodzaje

Dylatacja budynków może być:

  • konstrukcyjna – Stosowana jest przy oddzieleniu części konstrukcji budynku. Umożliwia to prawidłowe osiadanie obiektu bez szkód w postaci m.in. pęknięć ścian, stropów, czy posadzek. Swobodna praca wszystkich elementów gwarantuje odpowiednie odkształcenie, co jest nieuniknione z uwagi na oddziałujące na obiekt obciążenie bądź istniejące warunki gruntowe. Często taka dylatacja budynku jest stosowana przy zmianach w konstrukcji, różnych poziomach obiektów, czy długich odcinkach poziomych.
  • technologiczna – Wprowadzana jest wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić zjawiska pęcznienia materiału lub jego kurczenia. Powszechnie stosowana jest dylatacja posadzki – przy wylewkach betonowych o dużych rozmiarach.
  • termiczna – Jej najważniejszym celem jest zapobieganie odkształceniom powstającym na skutek naprężeń, wynikających z różnic temperatury. Najbardziej charakterystycznym przykładem są szczeliny na torach kolejowych, ale tego rodzaju rozwiązania są wykorzystywane także w drogownictwie i przy budowie mostów.
  • przeciwdrganiowa – Wykorzystywana jest na terenach, gdzie występują trzęsienia ziemi lub tzw. szkody górnicze (dotyczy to wstrząsów górniczych, czyli gwałtownego przemieszczania się, pękania lub załamania się warstw skalnych). Powszechnie wprowadza się takie rozwiązanie także w budynkach, gdzie pracują duże urządzenia i maszyny, które mogą wywoływać uciążliwe drgania.

Sprawdzone rozwiązania w dylatacji

Powszechnie stosowanym rozwiązaniem są pasy dylatacyjne (inaczej: taśmy dylatacyjne), które służą głównie do przygotowanie elastycznych dylatacji brzegowych w przypadku układania podłóg wielowarstwowych (in. podłóg pływających). Taśmy wykonane są z poliuretanu niskiej gęstości, który charakteryzuje bardzo dobra plastyczność, odporność chemiczna i fizyczna, a także odporność na ścieranie. W zależności od grubości warstwy stosuje się pasy odmiennej szerokości. Dobór odpowiednich parametrów ma znaczenie dla skuteczności funkcjonowania dylatacji posadzki, ścian, budynków, itp.

Ponadto taśmy mogą służyć jako wypełnienie szczelin w budynkach, tunelach, przejściach podziemnych, mostach i drogach. Niwelowanie szczelin z ich pomocą jest bardzo skuteczne i proste. Materiału tego używa się w konstrukcjach tradycyjnych murowanych, drewnianych oraz szkieletowych. Zastosowanie pasów dylatacyjnych oraz folii budowlanych pozwala stworzyć kompletny system izolacyjno-ochronny posadzki. Pozbawienie posadzki tych elementów uniemożliwia przemieszczanie się po płycie grzewczej, a w najgorszym razie może doprowadzić do jej zniszczenia. Odpowiednie izolowanie stykających się elementów gwarantuje dłuższy okres ich użytkowania.

 

Zamów katalog w wersji papierowej

Zobacz katalog online

Pliki do ściągnięcia