Geomembrany PE-HD

Geomembrany PE-HD
Materiał: polietylen wysokiej gęstości (PE-HD)
Grubość: od 0,75mm do 2,5mm
Szerokość: 5m
Długość: zależna od szerokości
Barwa: czarna

Geomembrana to folia z polietylenu o wysokiej gęstości (PE-HD) stosowana jako materiał izolacyjny zapobiegający skażeniu gleby i wód gruntowych. Nieprzesiąkliwość, bardzo niska wodochłonność, wysoka odporność mechaniczna, biologiczna i chemiczna tej folii pozwala na jej szerokie zastosowanie m.in.:

• do izolacji i uszczelniania składowisk odpadów komunalnych

• do uszczelniania rowów odwadniających przy korpusach dróg, na zboczach i skarpach

• do zabezpieczenia podłoża i wód gruntowych przed zanieczyszczeniami

• do wykonywania uszczelnień miejskich oczyszczalni ścieków oraz zbiorników na gnojowice

• do wykonywania uszczelnień w obrębie stacji benzynowych i zbiorników paliwa

 

Zamów katalog w wersji papierowej

Zobacz katalog online

Pliki do ściągnięcia