Armat

Geosyntetyki

Wyroby tekstylne jakim są geowłókniny  wytworzone z ukierunkowanych lub losowo rozłożonych włókien ciągłych lub ciętych łączonych mechanicznie poprzez proces igłowania.  Separują i wzmacniają podłoża, wykorzystywane są do budowy boisk, lotnisk, dróg tymczasowych, leśnych, rolniczych itd.  Posiadają  doskonałe właściwości filtracyjne oraz dużą wytrzymałość na rozciąganie, a co za tym idzie – na rozerwanie!

Dokonując wyboru odmiany geowłókniny do konkretnych zastosowań, należy kierować się parametrami technicznymi materiału oraz zaleceniami producenta. Układanie geowłóknin na gruncie nie wymaga zazwyczaj szczególnych przygotowań, można je układać bezpośrednio na wstępnie wyrównanym i oczyszczonym podłożu.

geosyntmain

Geomembrany PE-HD

 • Materiał

  polietylen wysokiej gęstości (PE-HD)

 • Grubość

  od 0,75mm do 2,5mm

 • Szerokość

  5m

 • Długość

  zależna od szerokości

 • Barwa

  czarna

Geomembrana to folia z polietylenu o wysokiej gęstości (PE-HD) stosowana jako materiał izolacyjny zapobiegający skażeniu gleby i wód gruntowych. Nieprzesiąkliwość, bardzo niska wodochłonność, wysoka odporność mechaniczna, biologiczna i chemiczna tej folii pozwala na jej szerokie zastosowanie m.in.:

 • do izolacji i uszczelniania składowisk odpadów komunalnych
 • do uszczelniania rowów odwadniających przy korpusach dróg, na zboczach i skarpach
 • do zabezpieczenia podłoża i wód gruntowych przed zanieczyszczeniami
 • do wykonywania uszczelnień miejskich oczyszczalni ścieków oraz zbiorników na gnojowice
 • do wykonywania uszczelnień w obrębie stacji benzynowych i zbiorników paliwa
;