Armat

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma ARMAT ARLETA PRYLOWSKI  – z siedzibą w Wilczkowicach Górnych, Wilczkowice Górne 20c 26-900 Kozienice – dystrybutor tworzyw sztucznych dla budownictwa.

ARMAT ARLETA PRYLOWSKI  – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe dotyczące osób Państwa reprezentujących, właścicieli i pracowników w celu:

– obsługi i realizacji zamówień,

– kontaktowania się z Państwem w sprawie oferowanych przez firmę ARMAT towarów,

– prowadzenia dozwolonych działań marketingowych,

– rozliczeń podatkowych,

– tworzenia analiz na potrzeby własne,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy lub zlecenia.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem z Działu Obsługi Klienta i / lub bezpośrednio z Administratorem Państwa danych drogą elektroniczną e-mail: armat@armat.pl bądź pisemnie na adres siedziby.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Okres przechowywania danych.

W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, analiz naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

Udostępnianie danych osobowych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących naszą firmę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (dostawcy usług teleinformatycznych, oprogramowania, firmy transportowe, kurierskie i pocztowe, obsługa prawna i windykacyjna).

;